Röranalys logo
Pilträd - rotfräsning

Rotfräsning

Dåligt flöde och stopp i avloppen kan bero på att rötter växt in i markavloppet utanför fastigheten. Äldre markavloppsrör är ofta gjorda av betog eller tegel och dess skarvar är otäta vilket gör att rötter söker sig in i skarvarna och täpper till avloppet. Med vår fräsutrustning avlägsnar vi effektivt rötter som har växt in i avloppet.

rotfrasningLäs mer om rotfräsning
i vårt faktablad »


Rörinspektion
Rörinfodring
Rörrensning och VVS
Rotfräsning
Röranalys. Rosenborgsgatan 15B, 852 38 Sundsvall. Telefon 070-291 07 38. info@roranalys.nu
- en webbproduktion av parny i samarbete med christel schröder design -