Röranalys logo

Om företaget

Röranalys i Sundsvall AB ägs och drivs av Christer Sundholm som startade företaget 2006. Företaget investerar kontinuerligt i ny utrustning och jobbar ständigt med utveckling av teknik och arbetsmetoder för att hela tiden bli snabbare och bättre. Vår ambition är att vara ett billigare, snabbare och bättre alternativ till traditionellt stambyte.

Röranalys arbetar med en plast som inte utgör hälsorisker för boende och miljön. Plasten är fri från Bisfenol A och Bisfenol F samt lösningsmedel. Plasten är inte hormonstörande och inte giftig för vattenlevande organismer (Riskfras R51). Är inte transportklassad (ej farligt gods) enligt KIFS 2005:7.


Rörinspektion
Rörinfodring
Rörrensning och VVS
Rotfräsning
Röranalys. Rosenborgsgatan 15B, 852 38 Sundsvall. Telefon 070-291 07 38. info@roranalys.nu
- en webbproduktion av parny i samarbete med christel schröder design -