Röranalys logo
rorrensning

Rörrensning och VVS

Vi rensar avloppsrören mekaniskt med olika typer av roterande fräsverktyg som rensar bort allt i ett avlopp.

Dålig avrinning i handfat, diskbänkar och golvbrunnar är ett vanligt problem som oftast beror på igensatta vattenlås. Om du rengjort vattenlåset och det fortfarande rinner dåligt är avloppsröret igensatt och behöver rensas. Köksavlopp är särskilt utsatta för påbyggnad av beläggning där matfettet är en stor orsak. Matfettet fastnar effektivt i röret och med tiden bildar det en hård beläggning som måste fräsas bort.

Med vår fräsutrustning avlägsnar vi effektivt material som inte hör hemma i avloppsrören som t.ex. betong, spackel, blyrester som finns i gamla gjutjärnsavlopp mm.

Gamla golvbrunnar av gjutjärn går oftast inte att rensa eftersom man inte kommer åt under skölden. Vi löser problemet med en speciell teknik.

Röranalys utför också vvs jobb som t.ex. montering av toalettstolar, handfat, vattenkranar och diskbänkar samt drar nya vattenledningar.

Vi lägger också nya avloppsrör om en befintlig dragning ska planeras om.

rorrensningLäs mer om rörrensning och VVS
i vårt faktablad »


Rörinspektion
Rörinfodring
Rörrensning och VVS
Rotfräsning
Röranalys. Rosenborgsgatan 15B, 852 38 Sundsvall. Telefon 070-291 07 38. info@roranalys.nu
- en webbproduktion av parny i samarbete med christel schröder design -