Röranalys logo
rorinspektion

Rörinspektion

Det finns många anledningar till att inspektera sina avlopp. Plötsligt upptäcker man vatten på golvet eller i taket och inser att man har en vattenskada. Detta går att undvika om man gör en rörinspektion i tid, då kan vi göra en analys på avloppsrörets kondition. Under bottenplattan i källaren finns dom största problemen, men dom är svårare att upptäcka, där finns det ofta hål och sprickor där avloppsvattnet rinner ut i marken under huset. Detta leder till fukt i bottenplattan och källarväggarna och kan orsaka dålig lukt och mögel. På lång sikt kan även grundvattnet påverkas.

Vi har många olika kameror för att kunna utföra filmning och felsökning på alla typer av rör och dimensioner. Du som kund får en digital dokumentation och ett muntligt och eller skriftligt åtgärdsförslag. Vi utför även inspektion av avlopp innan villaköpet, på det viset kanske du slipper otrevliga överraskningar.

rorinspektionLäs mer om rörinspektion
i vårt faktablad »


Rörinspektion
Rörinfodring
Rörrensning och VVS
Rotfräsning
Röranalys. Rosenborgsgatan 15B, 852 38 Sundsvall. Telefon 070-291 07 38. info@roranalys.nu
- en webbproduktion av parny i samarbete med christel schröder design -