Röranalys logo
rorinfodring

Rörinfodring

Rörinfodring är en teknik som använder ett flexibelt foderrör vars armering mättas med härdplast som efter härdning bildar ett nytt självbärande och skarvfritt plaströr i det gamla avloppsröret s.k.(strumpmetoden). Metoden lämpar sig både till spill- och dagvattenledningar i bostadshus och markavlopp.

Vi satsar på hög kvalité och prestanda därför jobbar vi uteslutande med strumpmetoden till hela avloppssystemet och använder material som har dokumenterade tester som visar en livslängd på 50 år. Epoxiplasten som används till strumpan är fri från Bisfenol A och Bisfenol F den utgör inga hälsorisker för boende och personal.

Gamla gjutjärnsrör är ofta genomkorroderade och kan ha sprickor och hål, särskilt under källargolv. Med strumpmetoden får du ett nytt självbärande rörsystem som är garanterat tätt. Strumpan sätts i de gamla rörens hela längd, och täcker alla rörskarvar, hål och sprickor.

I markavlopp som oftast är av betong eller glaserat tegel är det vanligt med skarvförskjutningar, hål och sprickor där avloppsvatten rinner ut i marken. Rötter har en förmåga att växa in i skarvar och orsaka stopp i avloppet, dessa fräser vi bort och sätter en strumpa med hög bärighet i de gamla rörens hela längd som täcker alla rörskarvar så att rötter inte kan växa in igen.

Läs mer om rörinfodring i vårt faktablad »
Läs mer om material och besiktning i vårt faktablad »
Läs mer om vår miljöplan i vårt faktablad »

rorinfodring_minimaterial_minimiljo_mini


Rörinspektion
Rörinfodring
Rörrensning och VVS
Rotfräsning
Röranalys. Rosenborgsgatan 15B, 852 38 Sundsvall. Telefon 070-291 07 38. info@roranalys.nu
- en webbproduktion av parny i samarbete med christel schröder design -